Tietosuojalauseke

Verkkosivumme osoite on: https://jarppila.fi.

Tämä on Järppilän Kartanon henkilötietolain (10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 6.3.2020

1. Rekisterinpitäjä
Järppilän Maatalousyhtymä
Y-tunnus: 9160456-2
Martinkatu 1 C 30
20810 Turku
puh. 050-052 7365

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Maija Jaakkola-Angervuori
Martinkatu 1 C 30
20810 Turku
sähköposti: malisajaakkola@gmail.com
puh. 050-052 7365

3. Rekisterin nimi
Järppilän Kartano asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteripidon perusteena on sekä asiakkuussuhteen ylläpito että markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille.

Järppilän Kartano kerää henkilötietolain puitteissa asiakastietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:
– vierailuvarausten hallinnointi
– asiakassuhteen hoito ja ylläpito
– markkinointi eri kohderyhmille
– asiakaspalvelupalautteen käsittely
– tilastointi

5. Rekisterin tietosisältö Järppilän Kartanon asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja
– etu- ja sukunimi
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– postiosoite
– markkinointilupa
– yrityksen nimi ja yhteystiedot
– asiakaspalautteet
– tarjouspyynnöt
– laskutustiedot

Google Analytics kerää kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimen nimen sekä resoluution.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot ovat pääsääntöisesti asiakkaiden itse ilmoittamia.

7. Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen
Henkilötietoja säilötään niin pitkään kuin se on asiakassuhteen hoidon ja liiketoiminnan kannalta merkityksellistä.

8. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen kolmansille osapuolille
Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille järjestelmien teknisen toteutuksen ja ylläpidon yhteydessä.

9. Rekisterin suojaus
Henkilötiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka on suojattu palomuureilla ja salasanoilla.
Fyysiset tiedot sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa, joihin on rajoitettu pääsy.

10. Tarkastus-, korjaus-ja kielto-oikeus ja sen toteuttamien
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu, sekä vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää poistamaan itsestään tallennettuja tietoja. Nämä pyynnöt käsitellään, jonka myötä tiedot joko poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy miksi tietojen poistaminen ei onnistu. Mikäli rekisteröity on eri mieltä perusteluista, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Valituksen käsittelyn aikana rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rajoittamaan tietojensa käsittelyä.

Pyyntö voidaan osoittaa kirjeitse tai sähköpostilla osoitteeseen malisajaakkola@gmail.com. Tietopyyntöä toteutettaessa henkilö tunnistetaan nimen ja sähköpostin tai puhelinnumeron perusteella, eli tietopyyntö tulee tehdä samasta osoitteesta, millä käyttäjä on tehnyt varauksia, liittynyt postituslistalle tai muuten asioinut Järppilän Kartanon kanssa.